ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
του site και του ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο παρών ιστότοπος (www.thekidsclub.gr, στο εξής το «site») με έδρα: Κλεοβούλης 32, ΑΦΜ 147372582 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών και νόμιμο εκπρόσωπο την Κανελλοπούλου Στεφανία).

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επίσκεψη και χρήση του site διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί με μόνη την επίσκεψη και χρήση του site. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στο site. Το thekidsclub.gr διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο στο site. Αν έχετε αντίρρηση ή επιφύλαξη μη συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση του site. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για αντιρρήσεις και επιφυλάξεις σας στο info@thekidsclub.gr

ΓΕΝΙΚOI ΟΡΟΙ
Επικοινωνία με την Εταιρεία – Ώρες Λειτουργίας
Η επικοινωνία με την Εταιρεία θα γίνεται μέσω
– email: info@thekidsclub.gr
– τηλεφώνου: 6932352467
Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο.

Ιδιοκτησία Περιεχομένου του Site & Χρήση
1. Το περιεχόμενο του site (ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, videos, ηχητικά αρχεία, λογότυπα, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουρίες του site ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους που έχουν δώσει στην Εταιρεία άδεια χρήσης.

2. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, φόρτωση, μεταφόρτωση, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή χρήση:
α. του περιεχομένου, της μορφής, διάρθρωσης και των λειτουργιών του site,
β. των εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, λογοτύπων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιούνται στο site, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας ή τρίτων που έχουν δικαιώματα επ’ αυτών.

3. Η επίσκεψή και χρήση του site δεν σας χορηγεί οποιοδήποτε δικαίωμα επί των ανωτέρω στοιχείων.

4. Το thekidsclub.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και ανανεώνει οποτεδήποτε το περιεχόμενο, τη μορφή, διάρθρωση και τις λειτουργίες του site.

Τεχνική Πρόσβαση στο Site
1. Η επίσκεψη και χρήση του site προϋποθέτει την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο με δική σας αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες. Το thekidsclub.gr ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εξασφάλιση και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασής σας στο διαδίκτυο. Το thekidsclub.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη ή διακοπεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή στο site ή δεν είναι εφικτή η ανάρτηση περιεχομένου στο site.

2. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσετε τη μη προσβολή και την προστασία του υπολογιστή σας, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων σας από ιούς, malware κ.λπ.. Το thekidsclub.gr δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων σας για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψής σας στο site ή από επέμβαση τρίτων.

Αποποίηση Ευθυνών από την Εταιρεία
1. Το thekidsclub.gr επιδιώκει την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο site, ωστόσο δεν εγγυάται αυτήν, και δη την ακρίβεια πληροφοριών που αντλούνται από τρίτους. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή ανακριβειών Το thekidsclub.gr θα πράξει τα δέοντα για τη διόρθωση αυτών το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διαπίστωσή τους.

2. Ουδεμία ευθύνη φέρει Το thekidsclub.gr για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με το site ή στις οποίες γίνεται παραπομπή δια του site.

3. Αποκλείεται η ευθύνη της Εταιρείας για ελαφρά αμέλειά, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης, παρεπόμενης ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας.

Υποχρεώσεις Σας
Υποχρεούσθε
– να συμμορφώνεσθε με τους παρόντες όρους και με την κείμενη νομοθεσία,
– να χορηγείτε ακριβή και πλήρη στοιχεία κατά τη χρήση του site,
– να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την Εταιρεία και/ή τρίτους,
– να απέχετε από την ανάρτηση, δημοσίευση και διάδοση μέσω του site υλικού/περιεχομένου παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού, δυσφημιστικού, ή το οποίο στηρίζει αθέμιτες διακρίσεις.
– να μη χρησιμοποιείτε το site στο πλαίσιο παράνομων δραστηριοτήτων ή ως μέσο για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων υποχρεούσθε σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που ήθελε προκληθεί στην Εταιρεία ή τρίτους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών
Η επίσκεψη και χρήση του site και οι συναλλαγές σας μέσω αυτού με την Εταιρεία διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι ισχύουν στο μέτρο που δεν ορίζεται άλλως από διατάξεις νόμου αναγκαστικής ισχύος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Μέσω του site έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της Εταιρείας (εκδηλώσεις, προσφορές, προϊόντα κ.λπ.). Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και/ή του χώρου της Εταιρείας σε ορισμένες ημέρες και ώρες τελεί υπό την επιφύλαξη της οριστικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Εφόσον συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποια υπηρεσία θα σας σταλεί email για την παραλαβή της φόρμας. Το email αυτό δεν συνιστά επιβεβαίωση κράτησης θέσης / διαθεσιμότητας. Το thekidsclub.gr θα καταβάλει προσπάθεια να σας ενημερώσει εγκαίρως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που θα έχετε δώσει. Προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας σας σάς προτρέπουμε να μας τηλεφωνήσετε πριν προγραμματίσετε τη μετάβασή σας στο χώρο μας. Το thekidsclub.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών και τους όρους και τρόπους πληρωμής οποτεδήποτε. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στο site.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Μέσω του site έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που διαθέτει Το thekidsclub.gr (παραγωγής της ιδίας ή τρίτων) και να τα παραγγείλετε.

Το Κατάστημα Απευθύνεται Μόνον σε Ενήλικες
Τα προϊόντα ενδέχεται να απευθύνονται και σε ανήλικους, ωστόσο για την διάθεση αυτών Το thekidsclub.gr συναλλάσσεται μόνον με ενήλικες. Εάν, είστε ανήλικος μην προχωρήσετε σε παραγγελία. Το thekidsclub.gr δεν θα αποδεχθεί και δεν θα εκτελέσει την παραγγελία, εφόσον διαπιστώσει ότι υπεβλήθη από ανήλικο. Αυτό, όμως, δεν είναι συνήθως ευχερές, εξ ου και τεκμαίρεται ότι η πρόσβαση και χρήση του site από ανηλίκους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και παρουσία των προσώπων που τους αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με το νόμο.

Υποβολή Παραγγελίας
Η υποβολή παραγγελίας γίνεται:
α. ως Εγγεγραμμένος χρήστης: καταχωρίζετε άπαξ τα απαιτούμενα στοιχεία και ένα όνομα χρήστη (user name) και μυστικό κωδικό (password) για τη δημιουργία λογαριασμού και την υποβολή και εκτέλεση παραγγελιών μέσω αυτού. Έχετε δυνατότητα να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας, να ανατρέχετε στο ιστορικό παραγγελιών σας και να απολαμβάνετε προσφορές και προνόμια ως εγγεγραμμένος χρήστης. Οφείλετε να διατηρείτε μυστικό το password σας και αν τυχόν αυτό διαρρεύσει να ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρεία. Τα βήματα που ακολουθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για την παραγγελία προϊόντος είναι: login /επιλογή προϊόντος (προϊόντων) / έλεγχος «καλαθιού» αγορών και επιλογή όσων προϊόντων θα παραγγείλετε / check out (επιβεβαίωση στοιχείων τιμολόγησης/παράδοσης και επιλογή τρόπου πληρωμής). β. ως Επισκέπτης: πραγματοποιείτε τη μεμονωμένη παραγγελία που επιθυμείτε καταχωρίζοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να ξανακαταχωρίσετε αν θέλετε να υποβάλετε άλλη παραγγελία στο μέλλον, ενώ δεν έχετε δυνατότητα να ανατρέξετε στο ιστορικό παραγγελιών σας. Τα βήματα που ακολουθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για την παραγγελία προϊόντος είναι: επιλογή προϊόντος (προϊόντων) / έλεγχος «καλαθιού» αγορών και επιλογή όσων προϊόντων θα παραγγείλετε / check out (καταχώριση στοιχείων τιμολόγησης/παράδοσης και επιλογή τρόπου πληρωμής).

Περιγραφή Προϊόντων
Το thekidsclub.gr καταβάλλει προσπάθεια για την ακρίβεια των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των προϊόντων που αναγράφονται στο site. Σε περίπτωση, ωστόσο, που εκ παραδρομής ή εξαιτίας εσφαλμένης πληροφόρησης από τρίτους εμφιλοχωρήσουν ανακρίβειες, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά, στις ιδιότητες ή στις τιμές των προϊόντων, Το thekidsclub.gr δεν φέρει ευθύνη πέραν του να διορθώσει τα λάθη αυτά αμέσως μετά τη διαπίστωσή τους, να σας ενημερώσει, αν έχετε υποβάλει παραγγελία, και να αντικαταστήσει τυχόν παραδοθέντα προϊόντα ή να επιστρέψει το τίμημα, ως αναφέρεται κατωτέρω.

Αποδοχή Παραγγελίας Από την Εταιρεία
Μετά την υποβολή της παραγγελίας θα λάβετε αυτοματοποιημένο email για την παραλαβή της. Ούτε η υποβολή παραγγελίας, ούτε το email για την παραλαβή αυτής συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία. Για την αποδοχή της παραγγελίας απαιτείται να προηγηθούν διάφοροι έλεγχοι (όπως έλεγχος αποθεμάτων/διαθεσιμότητας, πιστωτικός έλεγχος, ευχέρεια παράδοσης κ.α.). Μόνο μετά την ειδική επιβεβαίωση αποδοχής από την Εταιρεία καταρτίζεται σύμβαση για την αγοραπωλησία του προϊόντος μεταξύ σας και της Εταιρείας.

Αλλαγές στην Παραγγελία
Αλλαγές στην παραγγελία γίνονται δεκτές μόνον τηλεφωνικώς μέχρι την παράδοση των προϊόντων σε μεταφορική εταιρεία προς αποστολή σε σας.

Τιμολόγηση
Για κάθε συναλλαγή εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικώς τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. Σε περίπτωση που υπάγεσθε για οποιονδήποτε λόγο σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή άλλου φόρου θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την Eταιρεία πριν από την υποβολή παραγγελίας.

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων
1. Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω email ή τηλεφώνου το συντομότερο δυνατόν, όχι, όμως, πέραν των τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του προϊόντας, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο ή αν από τη φύση του το προϊόν έχει πιο σύντομο κύκλο ζωής (οπότε θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία άμεσα). Το thekidsclub.gr θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα σας επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και τυχόν παρεπόμενες χρεώσεις), αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του ελαττωματικού προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία. Τα ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν με τα πρωτότυπα έγγραφα που τα συνόδευαν και εντός της συκευασίας τους.

2. Ουδεμία άλλη αξίωση διατηρείτε έναντι της Εταιρείας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος πέραν εκείνης για την αντικατάστασή του ή για την επιστροφή του τιμήματος (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και παρεπόμενες χρεώσεις), πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο.

3. Ως ελαττωματικά νοούνται τα προϊόντα που των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που αναφέρονται στο site (συμφωνημένες ιδιότητες).

4. Κάθε επιστροφή ποσού από την Εταιρεία θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).

Υπαναχώρηση – Επιστροφή Μη Ελαττωματικού Προϊόντος
1. Εφόσον είστε καταναλωτής (δηλαδή, δεν ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ιδιότητάς σας) δικαιούσθε – χωρίς να πρέπει να επικαλεσθείτε ελάττωμα ή άλλο λόγο – να δηλώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους ότι υπαναχωρείτε. Για τη δήλωση υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε στην Εταιρεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας μήνυμα από τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σημειώνοντας τη φράση «ΥΠΑΝΑΧΩΡΩ από την παραγγελία με αρ. … ως προς το προϊόν …… [περιγραφή]» και το ονοματεπώνυμό σας. Μετά την παραλαβή της δήλωσης Το thekidsclub.gr θα σας αποστείλει email επιβεβαίωσης της παραλαβής της.

2. Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή στην Εταιρεία της δήλωσης υπαναχώρησης πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν, στην κατάσταση που το παραλάβατε, με τη συσκευασία του και όλα τα έντυπα, δώρα, παρεπόμενα προϊόντα και υλικά που το συνόδευαν σε καλή κατάσταση, στη διεύθυνση: ………………………………………………………. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία βαρύνουν αποκλειστικώς εσάς.

3. Αφού επιστραφεί το προϊόν, Το thekidsclub.gr θα σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε γι’ αυτό. Αν δεν είχατε επιλέξει για την παράδοση του προϊόντος σε σας τον πιο φθηνό τρόπο αποστολής, το επιπλέον κόστος αποστολής δεν θα επιστραφεί.

4. Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η αξία του προϊόντος, της συσκευασίας και/ή των εγγράφων που το συνοδεύουν λόγω κακής μεταχείρισης, πέραν εκείνης που απαιτείται ευλόγως για την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, υποχρεούσθε να αποζημιώσετε την Εταιρεία. Το thekidsclub.gr δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό της αποζημίωσης από το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει.

5. Κάθε επιστροφή ποσού από την Εταιρεία θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).

6. Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ως προς προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα ή των οποίων η συσκευασία έχει αποσφραγισθεί και η επιστροφή τους αντενδείκνυται για λόγους υγείας ή υγιεινής, και για όσα άλλα ο νόμος εξαιρεί του δικαιώματος υπαναχώρησης.