ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το thekidsclub.gr γνωρίζει τη σημασία που δίνετε στη διατήρηση της ιδιωτικότητάς σας κατά τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας Προς τούτο ετοιμάσαμε την παρούσα ενημέρωση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε την πολιτική και τις διαδικασίες που ακολουθούμε, ποια προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να μας δώσετε κατά την πλοήγησή σας στο site και, εν τέλει, πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Πως, γιατί και για πόσο χρόνο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Το thekidsclub.gr συλλέγει και αποθηκεύει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα της χορηγείτε οικειοθελώς, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας αποστείλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters), ως εξηγείται περαιτέρω στη συνέχεια. Έτσι, η νομική βάση της επεξεργασίας δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή οποτεδήποτε σε ό,τι αφορά σε μελλοντική επεξεργασία, επικοινωνώντας στο info@thekidsclub.gr ή με τον τρόπο που εξηγείται πιο κάτω. Περαιτέρω, Το thekidsclub.gr συλλέγει δεδομένα που της δίνετε για την υποβολή και διεκπεραίωση παραγγελιών σας, για την τήρηση ιστορικού παραγγελιών σας, αλλά και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τις φορολογικές και λοιπές αρχές εκ των συναλλαγών της μαζί σας. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η εκτέλεση σύμβασης που τη συνδέει μαζί σας (σύμβαση αγοραπωλησίας) και η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης (π.χ. υποβολή δηλώσεων προς τις φορολογικές αρχές, εκτελωνισμό προϊόντων κλπ). Το thekidsclub.gr θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα μόνον για τον σκοπό για τον οποίο μας τα δώσατε και μόνον για όσο χρόνο αυτό είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα δώσατε, για όσο απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία (ως προς δεδομένα που έχουν να κάνουν με την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων του thekidsclub.gr), αλλά και μέχρις ότου εκπνεύσουν οι νόμιμες προσθεσμίες παραγραφής τυχόν αξιώσεων από συναλλαγές του thekidsclub.gr μαζί σας.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Το thekidsclub.gr δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός αν σας έχει ενημερώσει και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (όταν αυτό απαιτείται από το νόμο) εκ των προτέρων (εκτός αν υποχρεούμαστε από το νόμο να κοινοποιήσουμε δεδομένα σας). Κατ’ εξαίρεση κοινοποιούμε δεδομένα σας πρόσωπα που μας παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους μας δώσατε τα δεδομένα αυτά. Για παράδειγμα, κοινοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή σε πλατφόρμες δημιουργίας και αποστολής newsleτters ή σε τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διεκπεραίωση των υποχρέωσεών της και των συναλλαγών μαζί σας (μεταφορείς, παραγωγούς – διανομείς – πωλητές προϊόντων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών κ.λπ.).

Ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες για το πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας σε ορισμένα σημεία του site:
Φόρμα Επικοινωνίας
Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο site ή απλά να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην αντίστοιχη σε σελίδα του site. Θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και (προαιρετικά) τη διεύθνση του ιστοτόπου σας και να γράψετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά μόνο για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

Newsletter
Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο site ή απλά να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην αντίστοιχη σε σελίδα του site. Θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και (προαιρετικά) τη διεύθνση του ιστοτόπου σας και να γράψετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά μόνο για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

Παραγγελίες
Είτε παραγγείλετε προϊόντα ως απλός επισκέπτης ή ως εγγεγραμμένος χρήστης, θα πρέπει να μας δώσετε τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνo επικοινωνίας, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων, καθώς και να ορίσετε ένα username και ένα password. Αν ενεργείτε στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να μας δώσετε και στοιχεία της επιχείρησης για την οποία ενεργείτε (επωνυμία, αντικείμενο), την ιδιότητά σας, της διεύθυνση αυτής, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Εφόσον απαιτούνται κατά νόμον πρόσθετα στοιχεία, θα ζητηθούν και αυτά (π.χ. αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, νομιμοποίησΤο thekidsclub.grς). Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται και θα χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών σας και για τυχόν αντικαταστάσεις, επιδιορθώσεις και επιστροφές προϊόντων ή χρημάτων. Η χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη/εκτέλεση σύμβασης, εξ ου και αν δεν χορηγήσετε αυτά, ή χορηγήσετε ανακριβή δεδομένα ή ζητήσετε τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό στην επεξεργασία τους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η υποβολή, εκτέλεση και παράδοση παραγγελιών ή η αντικατάσταση, επιδιόρθωση, επιστροφή προϊόντων ή χρημάτων. Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί ως χρήστης, τα στοιχεία σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, ώστε να διαμορφωθεί ένας λογαριασμός, και να μην απαιτείται να συμπληρώνετε κάθε φορά τα στοιχεία σας και να έχετε δυνατότητα να ανατρέχετε στο ιστορικό των παραγγελιών σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από χρήστης στέλνοντας email (info@thekidsclub.gr), οπότε και θα παύσει η επεξεργασία των στοιχείων σας. Το thekidsclub.gr διαβιβάζει μόνο όσα στοιχεία απαιτούνται σε τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διεκπεραίωση των υποχρέωσεών της και των συναλλαγών μαζί σας (μεταφορείς, παραγωγούς – διανομείς – πωλητές προϊόντων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών κ.λπ.).

Φόρμες Κράτησης / Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε σε ορισμένη δραστηριότητα του thekidsclub.gr συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στο site. Θα ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κ.α.) και την ηλικία σας. Η χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη/εκτέλεση σύμβασης, εξ ου και αν δεν χορηγήσετε αυτά, ή χορηγήσετε ανακριβή δεδομένα ή ζητήσετε τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό στην επεξεργασία τους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η συμμετοχή σας στην εκδήλωση που σας ενδιαφέρει. Το thekidsclub.gr διαβιβάζει μόνο όσα στοιχεία απαιτούνται σε τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διεκπεραίωση των υποχρέωσεών της και των συναλλαγών μαζί σας (πρόσωπα που παραδίδουν σεμινάρια, πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ.).

Περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει η πολιτική του thekidsclub.gr για την προστασία προσωπικών δεδομένων:
Σύνδεσμοι σε site τρίτων
To site μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων. Το thekidsclub.gr δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές ως προς την προστασία της ιδιωτικότητας αυτών των ιστοτόπων. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους προστασίας της ιδιωτικότητας των ιστοτόπων αυτών πριν τους χορηγήσετε στοιχεία σας.

Χρήση κοινωνικών δικτύων
Στο site ενσωματώνονται λειτουργίες κοινωνικών δικτύων με τη μορφή εικονιδίων. Τα εικονίδια αυτά ενεργοποιούνται και δημιουργούν σύνδεση με εξωτερικούς διακομιστές των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων μόνον αν εσκεμμένα επιλέξετε αυτά κάνοντας click πάνω τους, εκφράζοντας έτσι τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσετε με του παρόχους των κοινωνικών αυτών δικτύων. Εισάγοντας τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα ενεργοποποιείτε τη σύνδεσή σας με αυτά . Έτσι φεύγετε από το site και από τη σφαίρα ελέγχου του thekidsclub.gr. Το site της Εταιρεία δεν καταγράφει ποια εξωτερικά δίκτυα ενεργοποιείτε. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των κοινωνικών αυτών δικτύων και το σκοπό για τον οποίον συλλέγονται τα δεδομένα, τη χρήση και την επεξεργασία τους, καθώς και για τα δικαιώματα και τις επιλογές για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται στα κοινωνικά αυτά δίκτυα.

Online Πληρωμές
Για online πληρωμές θα μεταφερθείτε σε ιστοτόπους τρίτων που παρέχουν ασφαλή συστήματα online πληρωμών. Η δραστηριότητα των τρίτων αυτών προσώπων κείται πέραν της σφαίρας ελέγχου του thekidsclub.gr, η οποία ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει. Παρακαλούμε να διαβάσετε την πολιτικής ασφαλείας και απορρήτου των ιστοτόπτων αυτών πριν χορηγήσετε τα στοιχεί σας.

Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του site και τη σύνδεση και μετακίνησή σας στις σελίδες του site. Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies για να αναλύσουμε το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το site και για την εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας, τα οποία δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας (browser) ώστε να ειδοποιείστε για το πότε χρησιμοποιούνται cookies, όπως, επίσης,μπορείτε να επιτρέψετε τη χρήση του για μία φορά ή να αρνηθείτε τη χρήση τους σε ορισμένες ή σε όλες τις περιπτώσεις ή να τα διαγράψετε. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείσετε τον browser. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και αν διαγράψετε τα cookies, ενδέχεται να χρειασθεί να ξανα-καταχωρίσετε ορισμένες πληροφορίες στον περιηγητή ή στο site. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies δείτε http://www.allaboutcookies.org/ .

Τα δικαιώματά σας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου έχετε δικαίωμα
α. να ενημερωθείτε για το ποια προσωπικά δεδομένα σας κατέχουμε και πως τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά (δηλ. να λάβετε αντίγραφά τους)

β. να ζητήσετε διόρθωση ή ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων σας, αν είναιε σφαλμένα ή ανακριβή,

γ. να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων. Θα τα διαγράψουμε, αν δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας για το σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν και αν δεν συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος διατήρησής τους.

δ. να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, αν πιστεύετε ότι είναι λανθασμένα ή ότι δεν τα επεξεργαζόμαστε νομίμως. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο θα σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε μέχρι να ξεκαθαρισθεί το ζήτημα.

ε. να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για την οποία έχει συγκατατεθεί (π.χ. newsletter, αν και βεβαίως, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή οποοτεδήποτε και δεν θα επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας στο μέλλον).

στ. να λάβετε δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ανησυχία για το πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία στο info@thekidsclub.gr. Το thekidsclub.gr θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να σας απαντήσει εντίς τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ερώτησης ή του αιτήματός σας. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος για τον οποίο αδυνατούμε να απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών θα σας ενημερώσουμε.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων επενεξετάζεται και επικαιροποιείται όποτε αυτό απαιτείται. Αν προβούμε σε ουσιώδεις μεταβολές αυτής θα σας τις γνωστοποιήσουμε. Όταν επισκέπτεσθε το site παρακαλούμε να διαβάζετε την κάθε φορά δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι αναρτημένη στο site.