Πληρωμή Τιμήματος, Φόρων, Εξόδων Παράδοσης κ.λπ.
1. Η υποβολή παραγγελίας για την αγορά προϊόντος συνεπάγεται την υποχρέωσή σας να καταβάλετε το τίμημα του προϊόντος (με όλες τις παρεπόμενες χρεώσεις, δηλαδή ΦΠΑ και λοιπα τέλη, φόρους ή δασμούς που επιβάλλονται κατά νόμον, καθώς και τα έξοδα παράδοσης του προϊόντος σε σας). Οι σχετικές χρεώσεις θα σας γνωστοποιούνται προ της ολοκληρώσεως της παραγγελίας και θα αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής παραγγελίας που θα λάβετε ηλεκτρονικώς (μέσω email), αλλά και στα οικεία φορολογικα παραστατικά σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

2. Θα πρέπει να καταβάλετε τα ανωτέρω ποσά με όποιον από τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής επιλέξετε
– Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
– Αντικαταβολή
Για παραγγελίες αξίας άνω των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων) δεν επιτρέπεται η επιλογή «αντικαταβολής» (μετρητά).

3. Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των παρεπόμενων χρεώσεων τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας, ακόμη και αν αυτά σας έχουν παραδοθεί.

4. Το thekidsclub.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και τους όρους και τρόπους πληρωμής οποτεδήποτε. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στο site.

Παράδοση & Πορεία Παραγγελιών
1. Βαρύνεσθε με τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων, τα οποία και καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο καταβάλλεται το τίμημα. Το ποσό των εξόδων εξαρτάται από τον τρόπο παράδοσης που θα επιλέξετε και τη διεύθυνση παράδοσης.

2. O χρόνος παράδοσης των προιόντων εξαρτάται από το είδος και τη διαθεσιμότητα αυτών και από τη διεύθυνση στην οποία θα παραδοθούν. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός ευλόγου χρόνου, όχι μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Συντομότεροι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στο site είναι ενδεικτικοί, μολονότι Το thekidsclub.gr καταβάλει εύλογη προσπάθεια να τηρούνται. Αν επιθυμείτε παράδοση των προϊόντων εντός ορισμένης προθεσμίας ή σε ορισμένη ημέρα και ώρα θα πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικώς με την Εταιρεία για να διαπιστωθεί κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

3. Αν το προϊόν επιστραφεί στην Εταιρεία λόγω μη ευρέσεώς σας ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παράδοση ή επειδή μας δώσατε εσφαλμένα στοιχεία, θα πρέπει να το παραλάβετε εσείς και με δικές σας δαπάνες από την Εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης. Το thekidsclub.gr θα επιχειρήσει να σας ξαναστείλει το προϊόν μόνον αν καλύψετε το κόστος της νέας αυτής αποστολής.

4. Το thekidsclub.gr ενδέχεται να μην αναλαμβάνει την παράδοση προϊόντων σε ορισμένες περιοχές (εντός ή εκτός Ελλάδος). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεριμνήσετε για την παραλαβή των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή από τον τόπο αποθήκευσης/φύλαξης αυτών.

5. Θα ενημερώνεσθε για την πορεία της παραγγελίας σας μέσω email, μέσω του λογαριασμού σας (αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης) ή μέσω τηλεφώνου.

6. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγχετε σχολαστικά το προϊόν και τη συσκευασία του. Αν εντοπίσετε πρόβλημα στη συσκευασία παρακαλούμε να μην παραλάβετε το προϊόν. Εάν εντοπίσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, θα πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στον μεταφορέα και στην Εταιρεία.